กิจกรรมแจกโค้ดหน้าเว็บ สะสมให้ครบ 12 ตัวอักษรนะ

A27M